Andakter

Ballongandakter:

Juleandakter:

Div. kreative andakter:

(Den er satt opp slik at du kan skrive den ut og dele den ut).
Les bibelteksten. Når du tar betydningen av navnene som er nevnt i teksten ser du plutselig evangeliet!

Powered by Cornerstone