Om OAC

Formål

Open Air Campaigners ønsker å bringe evangeliet ut til nordmenn som ikke tror på Jesus og utruste menigheter og enkeltpersoner til evangelisering.

Open Air Campaigners er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon, som ønsker å stille seg til rådighet for andre med:

  • Å bringe evangeliet om Jesus Kristus til mennesker, primært ved gateevangelisering og fremstøt, men også ved utadrettede arrangementer i kirkelige sammenhenger.
  • Å undervise og utruste enkeltpersoner, menigheter og misjonsorganisasjoner til å gi evangeliet videre ved evangelisering, undervising og bruk av visuelle hjelpemidler som sketchboard, gospeltrylleri, ballonger, dukker, drama m.m.

Klikk her og les mer om hva du kan bruke oss til…

Misjonsstatement
Vi forkynner evangeliet om Jesus på gater og ulike torg,
og mobiliserer menighetene til å gjøre det samme.

Powered by Cornerstone